Чернігівська обласна організація профспілки працівників державних установ України
  Анонси

   


   

   


  Назад

  Шановні спілчани!

  Доводимо до вашого відома, що президія обласного комітету Профспілки працівників державних установ, висловлюючи свою глибоку стурбованість з приводу прогнозованого скорочення на 50% граничної чисельності працівників районних державних адміністрацій, визначеного проектом постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 року №91», який був внесений на розгляд та обговорення Кабінету Міністрів України 19 червня 2019 року, направила звернення до Прем'єр-міністра України Гройсмана В.Б. (додається).

  ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ

  ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

  ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

  вул. Шевченка, 5, м. Чернігів, 14000, тел. 651-875, 4-22-16, тел./факс 4-20-61, е-mail: рrofgos@ok.net.ua, поточний рахунок №260053011416 в ФЧОУ АТ «Ощадний банк України», МФО 353553, іден.код 02663153

  №45 від 18 липня 2019 року

   

  Шановний Володимире Борисовичу!

  Президія обласного комітету Профспілки працівників державних установ звертається до Вас, висловлюючи свою глибоку стурбованість щодо прогнозованого скорочення на 50% граничної чисельності працівників районних державних адміністрацій, визначеного проектом постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 року №91», який був внесений на розгляд та обговорення Кабінету Міністрів України 19 червня 2019 року

  Інформація з приводу чергового скорочення граничної чисельності викликала збурення у трудових колективах районних державних адміністрацій Чернігівщини, оскільки у лютому 2018 року головою обласної державної адміністрації було видане розпорядження №79 від 14.02.2018 року «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 квітня 2014 року №202 «Про затвердження граничної чисельності працівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій».

  На виконання зазначеного розпорядження відбулося скорочення 604 штатних одиниць виконавчих апаратів районних державних адміністрацій, або 29,5% до загальної чисельності держслужбовців області. Прийняття розпорядження було обгрунтоване здійсненням децентралізації влади, реформуванням органів місцевого самоврядування та передачею відповідних повноважень новоствореним об'єднаним територіальним громадам. Дія прийнятого розпорядження поширилась на райони, де вже відбулися ОТГ, а також на райони, де процеси створення ОТГ знаходилися на початковій стадії, або не розпочиналися взагалі.

  Доречно зауважити, що скорочення граничної чисельності працівників районних державних адміністрацій у 2018 році відбулося лише в Чернігівській області, одній на території України.

  У процесі вивільнення працівників у зв'язку зі скороченням штату, були збережені посади, на яких працівники мали законодавчо визначені переваги, а частина високопрофесійних, підготовлених фахівців вимушено поповнили лави безробітних у центрах зайнятості.

  Як наслідок, відбулися суттєві зміни у структурі виконавчих апаратів райдержадміністрацій - 3 структурні підрозділи апарату об'єднані в один «багатопрофільний» відділ, працівники якого в кількості 2-3 осіб забезпечують реалізацію державної політики на місцях по 5-6 напрямках.

  На сьогодні в районних державних адміністраціях склалася критична ситуація в частині використання держслужбовцями законодавчо встановлених відпусток, оскільки неможливо забезпечити тимчасове виконання обов'язків на період відпустки іншими працівниками.

  На фоні, задекларованого Кабінетом Міністрів України, скорочення штатної чисельності державних службовців на 50%, до районних державних адміністрацій надходять листи з Міністерства економічного розвитку України про необхідність введення у структуру райдержадміністрації мобілізаційного відділу, як самостійного структурного підрозділу виконавчого апарату РДА. В той же час, Міністерство соціальної політики України вимагає недопущення скорочення чисельності працівників соціального захисту населення, постановою ЦВК поставлена вимога щодо збереження 3 штатних одиниць у відділі ведення Державного реєстру виборців.

  За таких умов, скорочення чисельності в райдержадміністраціях, як правило, відбуватиметься за рахунок, і до того малочисельних, виконавчих апаратів РДА. Набрання чинності постановою Кабінету Міністрів від 19.06.2019 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 року №91», в черговий раз призведе до вивільнення державних службовців, збільшить навантаження на працівників і поставить під загрозу забезпечення реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації» в районних державних адміністраціях Чернігівщини.

  Враховуючи вищевикладене та з метою забезпечення захисту трудових прав працівників райдержадміністрацій, зниження соціальної напруги у трудових колективах, просимо Вас, шановний Володимире Борисовичу, доручити відповідним міністерствам провести функціональне обстеження структурних підрозділів обласних, районних держадміністрацій з метою визначення їх оптимальної структури та чисельності працівників для здійснення повноважень місцевих органів виконавчої влади з урахуванням створення об’єднаних територіальних громад. За результатами проведеного обстеження розробити і  внести зміни до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», як це визначено Планом заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019 – 2021 роки, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 77-р. і після цього, в установленому порядку, повернутися до розгляду питання щодо оптимізації чисельності працівників місцевих державних адміністрацій та видатків на їх утримання.

   

  За дорученням президії обласного

  комітету Профспілки

  Голова обласної організації Профспілки

  М.Бойправ

   

  Назад