Анонси


  Назад

  <<<1 - 11 з 357>>> Архів
  05 Березня 2021 10:33
  Вітання

  23 Січня 2021 16:06
  Повідомлення

  Шановні спілчани! 

  До обкому профспілки на опрацювання та внесення пропозицій надійшов проект постанови КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268" (далі – проект  постанови).

  Опрацювавши проект постанови вважаю, що схема посадових окладів голів, працівників сільських, селищних рад є неприйнятною, оскільки її прийняття призведе до суттєвого зменшення заробітної плати більшості працівників органів місцевого самоврядування. У цьому зв’язку обкомом профспілки направлені  свої пропозиції та зауваження до ЦК Профспілки працівників державних установ та Міністерства економіки України, як розробника проекту постанови (лист додається).

  13 Січня 2021 13:42
  Повідомлення

  Нацдержслужба затвердила Каталог типових посад державної служби

  Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 246-20 затверджено Каталог типових посад державної служби і критерії віднесення до таких посад. Документ визначає перелік сімей та рівні посад, містить їх опис та інші критерії, що допоможуть провести класифікацію різних посад держслужби.

  Каталог розроблено для використання керівниками державної служби в державних органах, працівниками служб управління персоналом, керівниками структурних підрозділів та державними службовцями. Втім, найперше він стане у нагоді учасникам експериментального проєкту щодо запровадження системи оплати на основі класифікації  посад (розпорядження КМУ від 11.11.2020 №1414-р). А це: Секретаріат Кабінету Міністрів, Міністерство фінансів, Міністерство цифрової трансформації, НАДС з територіальними підрозділами. І лише після успішної апробації, з урахуванням необхідних доопрацювань, Класифікацію посад поширять на інші державні органи.

  Невдовзі для представників пілотних органів буде проведено навчання в рамках короткострокової програми підвищення кваліфікації «Проведення класифікації посад державної служби».  Після чого учасники пілотного проєкту розпочнуть проведення  класифікації посад державної служби, відповідно до Каталогу. Очікується, що вже у березні будуть отримані перші результати класифікації. НАДС забезпечить їх узагальнення та перевірку.

  Ці, а також інші заходи дозволять сформувати єдині підходи в оплаті праці всіх державних службовців.

  Ознайомитися з Каталогом типових посад державної служби і критеріями віднесення до таких посад  можна на сайті НАДС https://nads.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-katalogu-tipovih-posad-derzhavnoyi-sluzhbi-i-kriteriyiv-vidnesennya-do-takih-posad

  Джерело http://profspilka.com.ua/news/natsderzhsluzhba-zatverdyla-katalog-typovyh-posad-derzhavnoyi-sluzhby/

  11 Січня 2021 15:47
  Повідомлення

  Скорочення в установі: як бути з працівниками, які опинилися поза штатом?

  У листопаді 2019 року прийнято рішення про скорочення штату бюджетної установи. Працівники, штатні посади яких підлягають скороченню, попереджені про майбутнє звільнення за два місяці, тобто трудові договори з ними мають бути розірвані в січні 2020 року. Проте згідно з розпорядженням органу вищого рівня з 01.01.2020 р. розпочав діяти новий штатний розпис (без скорочуваних посад). Як бути з працівниками, посади яких підлягають скороченню і які станом на 01.01.2020 р. ще не звільнені? Чи потрібно їм підвищувати посадові оклади?

  11 Січня 2021 12:47
  Повідомлення

  Особливості роботи в умовах неповного робочого часу

  Державний центр зайнятості нагадав, що неповна зайнятість – це зайнятість працівника на умовах робочого часу, що менший від норми, передбаченої законодавством, і може встановлюватися за договором між працівником і роботодавцем з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку (п. 11 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення»). Про це йдеться на офіційному сайті центру зайнятості.

  Праця на таких умовах розглядається як спосіб узгодження професійних та сімейних обов’язків, або ж є альтернативою скороченням у період економічних труднощів. Законодавством допускається зменшення тривалості робочого дня, робочого тижня, а також робочого дня і робочого тижня одночасно. Неповний робочий час слід відрізняти від скороченого робочого часу (на розмежуванні цих понять акцентувало увагу Міністерство соціальної політики України (2006) в листі). Стаття 56 Кодексу законів про працю України проголошує, що робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень трудових прав працівників, зокрема й скорочення тривалості їхньої щорічної основної відпустки. Знання своїх взаємних прав і обов’язків сторонами трудових відносин дозволить уникнути непорозумінь при застосуванні неповного робочого часу.

  06 Січня 2021 11:24
  Повідомлення

  Децентралізація органів самоврядування. Постанови КМУ

  У грудні 2020 року КМУ затвердив нормативно-правові акти, які дадуть змогу привести систему райдержадміністрацій у відповідність до нового адміністративно-територіального устрою країни.

  «Порядок здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються», затверджений постановою КМУ від 16.12.2020 № 1321

  Наведений Порядок визначає заходи, пов’язані з утворенням або реорганізацією адміністрацій за Постановою ВРУ № 807 «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-IX.

  Розпорядженням КМУ «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій» від 16.12.2020 № 1635-р окремо визначено переліки:

  • РДА, які реорганізують та приєднують до РДА, розташованих в адміністративних центрах новоутворених районів;
  • РДА, які утворюють нові юрособи публічного права;
  • РДА, які реорганізують та приєднують до РДА, утворених як нові юидичні особи публічного права.

  Новою редакцією постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606» від 28.12.2020 № 1336 затверджено рекомендаційні переліки структурних підрозділів обласних та районних держадміністрацій.

  Гранична чисельність працівників обласних та районних державних адміністрацій затверджена  постановою КМУ «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 91» від 28.12.2020 № 1345. 

  Нормативним актом передбачено, що голови облдержадміністрацій:

  • у тижневий строк попереджають працівників РДА, які реорганізують про можливе наступне звільнення;
  • у місячний строк з дати попередження проводять вивільнення держслужбовців РДА, які реорганізують;
  • у двомісячний строк з дати попередження проводять вивільнення працівників РДА, які реорганізують.
  31 Грудня 2020 09:39
  Вітання

  28 Грудня 2020 15:53
  Повідомлення

  Більшість працівників при оформленні на роботу беззастережно довіряють роботодавцю, підписуючи трудовий договір і вважаючи, що він таким і є. Проте на практиці досить часто вже згодом такі працівники дізнаються, що не можуть взяти відпустку, в оплаті лікарняного їм відмовляють тощо. І причина в тому, що працівником було підписано цивільно-правовий договір, а не трудовий. Саме тому необхідно знати відмінності цих договорів, свої права за ними і особливо уважно читати договір перше, ніж його підписувати.

  У цій статті ми розкажемо про відмінності трудового та цивільно-трудового договорів, а також про те, чому так важливо підписувати саме трудовий договір для отримання гарантій, передбачених трудових законодавством.

  Відмінність цивільно-правового та трудового договорів

  Перш за все, слід зазначити, що укладення, виконання і припинення договорів цивільно-правового характеру, найпоширенішими з яких є договори підряду та надання послуг, регулюється цивільним законодавством, а укладення, виконання і припинення трудових договорів — трудовим законодавством. До одного з видів договору не можна застосовувати норми, що регулюють інший вид.

  Особи можуть виконувати роботу на підставі як трудового договору, так і цивільно-правового. Правильне застосування того чи іншого договору убезпечить від непорозумінь, а в деяких випадках і від трудових спорів, особливо з громадянами, які виконують роботу за договором підряду або договором про надання послуг, зокрема, щодо записів про роботу в трудову книжку, надання відпусток, притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, оплати за час тимчасової непрацездатності (за листком непрацездатності), виплати доплат, надбавок, премій тощо.

  Пам’ятайте: трудовий договір укладається між працівником і роботодавцем, а сторонами цивільно-правової угоди можуть бути будь-які юридичні або фізичні особи. Вид договору не можна обирати за критеріями зручності або економічної доцільності.

  Трудовий договір — це?

  Відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України, трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

  Згідно з положеннями ст. 24 КЗпП, трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про прийняття працівника на роботу.

  28 Грудня 2020 15:33
  Повідомлення

  Відбулося засідання президії обкому Профспілки працівників державних установ України.

  Наприкінці року підвела підсумки роботи та визначила напрями діяльності на прийдешній рік  президія обкому Профспілки працівників державних установ   під  головуванням Марії Бойправ,  голови обкому Профспілки. 

  Одним з головних питань порядку денного засідання стало обговорення актуальних питань  щодо змін у структурі обласної організації Профспілки, збереження та розбудови первинних профспілкових організацій в умовах децентралізації, реорганізації місцевих органів влади та об’єднання територіальних громад. Інформуючи членів президії та запрошених, голова обласної організації  акцентувала увагу учасників  засідання  на проблемних  питання  збереження діючих профспілкових організацій та створення  нових в об’єднаних  територіальних громадах. 

  В той час, коли всі реформи  супроводжуються прийняттям відповідних законів щодо передачі і розширення повноважень органів місцевого самоврядування, реорганізації органів виконавчої влади, внесенням змін до діючої нормативно-правової бази,  профспілки також вибудовують алгоритм дій профорганізацій всіх рівнів щодо вирішення проблем  переформатування структурних ланок в умовах реорганізації та ліквідації районів, утворення ОТГ.  

   Одним із головних завдань, що стоять перед  первинними, районними, міською, обласною організаціями Профспілки працівників державних установ України  на етапі впровадження реформи децентралізації є збереження та розбудова первинних профспілкових організацій.  Поряд з цим, реформа  органів влади, децентралізація повноважень  створила безліч викликів і загроз для членів галузевої профспілки, пов’язаних з вивільненням працівників, що вимагає пошуку можливостей їх працевлаштування, забезпечення дотримання чинного законодавства про працю.

  28 Грудня 2020 14:20
  Повідомлення

  Діяльність організацій Профспілки держустанов в умовах адміністративно-територіальної реформи

  23 грудня 2020 року відбувся круглий стіл «Діяльність організації Профспілки в умовах адміністративно-територіальної реформи» в форматі ZOOM-конференції.

  Захід відбувся за участі голови Профспілки працівників державних установ України Юрія Піжука, заступника голови Профспілки Наталії Титаренко, заступника голови НАДС Андрія Заболотного, а також голів обласних та районних організацій Профспілки.

  Модерувала круглий стіл Оксана Шевченко, завідувач відділу правового та організаційного забезпечення виконавчого апарату ЦК Профспілки.

  Під час круглого столу учасники проаналізували новели нормативно-правової бази законодавств в рамках децентралізації, обговорили проблематику та  досвід роботи районних організацій Профспілки на сучасному етапі, розглянули питання щодо переформатування діяльності райкомів Профспілки за умов реорганізації та ліквідації районів.

  В роботі круглого столу взяв участь заступник голови НАДС України Андрій Заболотний, який  окреслив основні напрямки роботи НАДС щодо збереження кадрового потенціалу державної служби та місцевого самоврядування.

  В обговоренні питання щодо розробки алгоритму дій профорганізацій по переформатуванню та реорганізації профспілкової структури з врахуванням особливостей адміністративно-територіального устрою, взяла участь та внесла пропозиції щодо  алгоритму дій профорганізацій в умовах реорганізації та ліквідації районів, голова Чернігівської обласної організації профспілки держустанов України Марія Бойправ.

  24 Грудня 2020 09:50
  Вітання

  Шановні працівники архівних установ!

  Прийміть щиросердечні вітання від обкому Профспілки працівників державних установ з нагоди Вашого професійного свята – Дня працівників архівних установ.

  Саме сумлінною працею кожного  із  вас  примножуються  наше національне надбання - духовні скарби українського народу, забезпечується можливість об’єктивно оцінювати важливі події минулого.

  Тож  нехай і надалі ваш професіоналізм  і висока відповідальність, відданість обраній справі будуть запорукою збереження документальної скарбниці нашого краю, зміцнюючи нерозривний  зв’язок попередніх і  прийдешніх  поколінь.

  Бажаємо всім працівникам міцного здоров’я, щастя, миру і добра, нових творчих успіхів та професійних досягнень у такій важливій і благородній праці. 

  З повагою
  Голова обласної організації Профспілки 
  працівників  держустанов

  М.Бойправ

  <<<1 - 11 з 357>>> Архів

  Назад